top of page

ZAGOSPODAROWANIE

Na obszarze realizowanego etapowo zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zaprojektowano trzy budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami wielostanowiskowymi w częściach podziemnych. Uzupełnienie projektowanej zabudowy będzie stanowiła przyjazna mieszkańcom infrastruktura zewnętrzna i zieleń urządzona.


Na terenie zewnętrznym zaplanowano wewnętrzne drogi dojazdowe, osłony śmietnikowe i wiaty ze stojakami na rowery. W centralnej części działek projektuje się 93 miejsca postojowe dla mieszkańców osiedla, w tym miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.


Wokół budynków będą znajdowały się urządzone tereny zielone w formie skwerów z ławkami, łąk kwietnych, krzewów, drzew, zieleni dekoracyjnej i trawników. W północno-wschodniej części działki zlokalizowano plac zabaw oraz miejsce rekreacji dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Plansza na stronę internetową.jpg
bottom of page